ძებნა

შესვლის ფორმა

სტატისტიკა


სულ ონლაინში: 1
სტუმარი: 1
მომხმარებელი: 0

საიტის მეგობრები

binis remonti

tu rqven gadacvitet binis remonti da gchirdebat kargi xelosnebi damikavshirdity. kavaketeb xarjt agricxvas, dagexmarebit kargi masalis archevashi da shevudgebi remontys.

binis remontis dacebamde sachiroa kargad carmoidginot shesruylebis samushaos moculoba, gaaketyot diazain-proekti da airchiot vela aqsesuari da samsheneblo masala. mokled rom vtkvaty sachiroa samushaos dagegmareba. tu aris sashvaleba uketesia binis dacla,ra tykma unda cariel binashi remontis gaketyeba shedarebity advilia, ovel shemtyxvevashi sachiroa xelosnis konsultyacia,binis remontis pasi damokidebuylia binis partobze, aresbuli da shesrulebuli remontis xarisxze.

remonti ickeba mosamzadebeli samuyshaos shesrulebit.samuyshao partobs vatavisuflebty avejisgan da vicebt kedlebis da cheris damushavebas,es samushao sruldeba gansakutrebulad guldasmit,shemdeg saqmeshi ertveba santexniki, icvleba dzveli cklis milebi axlit, icvleba centraluri ventilebi da adgili saabazanoshi kapelis samushaos shesruleblad mzadaa. abazanis montyaji sheileba kapelis gakvris shemdegac,saertod abazana montajdeba abazanis remontis bolo etapze, pararelurad tardeba kedlis da cheris lesva.

binis remontis shemdeg etyapze vaketebt iatakis mochimvas da vasrulebty samgebro samushaoebs, bolos vagebt iatyaks da vamagrebt plintuysebs,dasacerad es kvelaperi advilia magram shesrulebis dros moitxovs mravali adamianis tavaugebel shromas, ramdenime kviris xandaxan ramdenime tvis ganmavlobashi.

dagvikavshirdit zemot nachveneb nomerze!